Přihlášený uživatel

Přihlášený uživatel

Přístup k uživatelské dokumentaci  a k často kladeným dotazům je možný pouze po přihlášení uživatele.

Přihlášení uživatelů

Login
Heslo
Změna názvů jednotlivých variant technické podpory – viz níže uvedená tabulka. (Rozsah a náplň jednotlivých variant technické podpory zůstává stejná jako u původních názvů.)
Původní název technické podpory
Nový název od 1.4.2013
varianta MINI
varianta STANDARD
varianta STANDARD
varianta PROFI
varianta PREMIUM
varianta PREMIUM
KTK SOFTWARE s.r.o. - Mlýnská 216/8, 460 01 Liberec 4
Tel.: +420 485 107 610
Web: www.ktksoftware.cz
E-mail: obchod@ktksoftware.cz
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.