Představení společnosti

 Kdo jsme?

Společnost KTK SOFTWARE s.r.o. patří mezi přední dodavatele informačních systémů a softwarových řešení. 
 
Společnost je tvořena kvalifikovaným týmem pracovníků, který využívá nejnovějších poznatků, praktických znalostí a zkušeností z realizovaných projektů a řešení. Klíčoví zaměstnanci společnosti mají více jak 20 leté zkušenosti s vývojem a implementacemi informačního systému KTKw. Při návrhu a vývoji aplikací využíváme špičkových nástrojů, prostředků a metodik, které dnes představují světové standardy. Tím jsou vytvořeny předpoklady pro zajištění komplexních služeb v celém životním cyklu IS, pro další efektivní rozšiřování funkčnosti a rozvoj dodaných řešení včetně ochrany vložených investic. 

Společnost KTK SOFTWARE s.r.o. realizuje dodávky ucelených informačních systémů a zákaznických řešení, která respektují konkrétní představy, specifické potřeby a vize zákazníků a posilují tak významných způsobem jejich konkurenční výhody.
 

Co nabízíme?

Již od počátku podnikatelských aktivit nabízíme ucelený soubor činností, služeb a produktů souvisejících s návrhem, implementací a zaváděním informačního systému.
 • Návrhy a projekty informačních systémů 
 • Analýza potřeb a požadavků na informační systém (procesní analýza – návrh řešení 
 • Návrh a vývoj aplikačního programového vybavení, zákaznických řešení, zakázkového software a speciálních aplikací 
 • Vývoj a implementace informačního systému KTKw 
 • Vývoj a implementace programového vybavení KTKm – pro terminály čárového kódu 
 • Metodická pomoc při zavádění informačního systému 
 • Dodávky a instalace infrastruktury pro provoz IS (osobní počítače, servery, tiskárny, periferie) 
 • Školení, odborné konzultace, poradenská činnost 
 • Záruční a pozáruční servis, Hotline, podpora provozu IS 
 • Možnost realizace komplexní dodávky informačního systému formou „na klíč“ 
 • Služby systémové integrace 
Společnost používá zcela transparentní postup a metodiku pro realizaci projektu. Realizujeme dodávky, které vycházejí ze standardního a ověřeného řešení a respektují specifické požadavky zákazníků.
 

Naše vize

 • poskytovat zákazníkům komplexní řešení a služby v oblasti informačních technologií 
 • nabízet zákazníkům služby systémové integrace v oblasti dodávek ucelených informačních systémů 
 • vytvářet a implementovat softwarová řešení a rozsáhlé informační systémy, které respektují specifické požadavky, potřeby a vize zákazníka 
 • nabízet vysokou kvalitu služeb a dodávaných produktů
 • nabízet zákazníkům možnost dlouhodobé, stabilní spolupráce a trvalého partnerství v oblasti informatiky 
 • dodávat standardní, zákaznická softwarová řešení a informační systémy, které budou postaveny na využití moderních a progresivních technologiích v oblasti informatiky 
 • nabízet individuální přístup a navrhnout zákazníkům optimální řešení, které pro ně bude významným nástrojem pro dosažení cílů a záměrů, podpoří jejich další progresivní rozvoj a náskok před konkurencí
 • rozvoj vybraných oborových řešení v rámci IS
KTK SOFTWARE s.r.o. - Mlýnská 216/8, 460 01 Liberec 4
Tel.: +420 485 107 610, +420 485 104 160
Web: www.ktksoftware.cz
E-mail: obchod@ktksoftware.cz
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.