Účetní

Účetní

  • díky snadno nastavitelným předkontacím účetní „neúčtuje“ běžné doklady – větší prostor pro kontrolní činnost
  • využívá mnoha kontrolních mechanismů, např. možnost jiného párování kromě vedení saldokonta, kontrola daňové a účetní evidence při zpracovávání DPH
  • má přístup k prvotním dokladům v systému, tzn. může účtovat např. vzdáleně
  • snadné získávání on-line výkazů a přehledů, (výsledovka, rozvaha, předvaha, pohyby na účtech, obraty účtů, přehledy o pohledávkách a závazcích, přehledy o tržbách, stavech zásob zakázek, výrobních příkazů …)
  • možnost evidence pravidelných plateb a tvorby splátkového kalendáře včetně zahrnutí do přehledů cash flow.
  • snadno a rychle získává a odesílá přes Portál veřejné správy státní výkazy
  • využívá „třešničkových“ funkcionalit, kterými jsou např. rozpracované doklady při tvorbě účetní uzávěrky (do Hlavní Knihy, Účetního deníku se dostává jeden schválený doklad)
KTK SOFTWARE s.r.o. - Mlýnská 216/8, 460 01 Liberec 4
Tel.: +420 485 107 610
Web: www.ktksoftware.cz
E-mail: obchod@ktksoftware.cz
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.