EET

EET - Elektronická evidence tržeb

eet

 

Tento systém by měl správci daně umožnit evidovat příjmy podnikatelů, kteří přijímají tržby v hotovosti, kartami či stravenkami. Mělo by dojít k přenosu vybraných dat používaného podnikového informačního systému/pokladního systému s Finanční správou pomocí internetu.

Schéma principu fungovní elektronické evidence tržeb EET / e-tržby

Schéma principu fungování EET

1. Pokladní zařízení (např. i PC) zašle datovou zprávu o transakci ve formátu XML Finanční správě
2. Ze systému Finanční správy je zasláno potvrzení o přijetí s unikátním kódem účtenky
3. Pokladní zařízení vytiskne účtenku (včetně unikátního kódu)- FIK
4. Obsluha (obchodník, uživatel) předá zákazníkovi účtenku (lze i v elektronické podobě)
5. Evidenci tržby lze ověřit (zkontrolovat) prostřednictvím webové aplikace Finanční správy, tj. zákazník si může ověřit svoji účtenku, podnikatel si ověří tržby evidované pod jeho    jménem.

V případě, že se uživateli v rámci EET přeruší internetového připojení, bude muset Finanční správě ČR dodat účtenky do 48 hodin. Více informací o přehledu možných komplikovaných situací a jejich řešení se dozvíte na www.financnisprava.cz

Co teď?

1. Zjistit, zda musím evidovat a jaké tržby
(Evidenci tržeb nepodléhají platby realizované přímo převodem z účtu na účet nebo inkasem.)
 
2. Zjistit, odkdy se mne evidence týká
(Projekt EET je rozdělen do 4 etap. Podnikatel vyhodnotí, z jaké činnosti mu tržby plynou a zařadí tuto činnost do příslušné fáze podle klasifikace NACE. Tím je dán vznik povinnosti podnikatele zahájit evidenci tržeb.)
 
3. Zjistit, zda se mne týká běžný nebo zjednodušený režim
(Běžný režim = online, Zjednodušený režim = offline - nejpozději do 5 dnů od uskutečnění (přijetí) evidované tržby musí podnikatel zaslat údaje o evidované tržbě správci daně. Zjednodušený režim je možný tam, kde není dostatečné internetové připojení.)
 
4. Hardware – technické vybavení
(Zákon nevyžaduje použití konkrétního zařízení. Vše je závislé od podnikatele, co již má nebo si pořídí. Zařízení musí být technicky vybaveno tak, aby odeslalo prostřednictvím internetu požadované údaje o evidované tržbě serveru Finanční správy a vystavilo účtenku zákazníkovi.)
 
5. Zajistit si přístup na portál e-tržby a certifikát
(Požádat Finanční správu o autentizační údaje umožňující přihlášení na portál správce daně. Po přihlášení si zaevidovat provozovny a vygenerovat certifikát. Tento certifikát naistalovat do pokladního zařízení.  Funkčnost bude možné otestovat v pilotním režimu.)

V rámci IS KTKw nabízíme funkčnost EET ve 2 variantách: KTKw – EET – Standard a Profi.

Více informací o EET se dozvíte na oficiálních webových stránkách Ministerstva financí a Finanční správy České republiky etrzby.cz

KTK SOFTWARE s.r.o. - Mlýnská 216/8, 460 01 Liberec 4
Tel.: +420 485 107 610
Web: www.ktksoftware.cz
E-mail: obchod@ktksoftware.cz
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.