GDPR

GDPR

GDPR (General Data Protection Regulation) je obecné nařízení o ochraně osobních údajů platné na celém území Evropské unie.  Celý název je Nařízení Evropského paramentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů). V českém právním prostředí Obecné nařízení od 25. května 2018 nahradí zákon č.101/200 Sb., o ochraně osobních údajů. Pokud jde o povinnosti tak se Obecným nařízením musí řídit především subjekt, který provádí zpracování osobních údajů. Práva vyplývají fyzické osobě, což je subjekt údajů.
 
Aplikace tohoto Nařízení v podmínkách konkrétní firmy vyžaduje také přijmutí souboru technických a organizačních opatření a dále interních směrnic souvisejících s ochranou osobních údajů. Modul KTKw - GDPR a funkčnosti realizované v informačním systému KTKw jsou proto pouze dílčí částí uplatnění požadavků specifikovaných v Nařízení.
 
Řešení realizované v IS KTKw vychází ze skutečnosti, že firmy za dobu používání IS mají v evidenci velké množství osobních údajů o kontaktních osobách skutečných a potenciálních zákazníků, u kterých bude nutno zajistit souhlas se zpracováním osobních údajů. Mezi klíčové funkce patří možnost poskytnout subjektu osobních údajů informaci o zpracování a nástroje pro práci se souhlasy se zpracováním osobních údajů (vytvoření, odeslání, evidence, kontrola doby platnosti, synchronizace, indikace ukončení doby platnosti souhlasu).

Systém nabízí možnost generování příslušných dokumentů (šablony pro žádost o souhlas, informace o zpracování osobních údajů) a oznámení. Veškeré klíčové funkce a výstupy jsou soustředěny z důvodu bezpečnosti zpracování do jednoho modulu. Pro splnění požadavku Nařízení je také logováno více činností prováděných uživateli v IS.
 
ERP modul KTKw - GDPR zajišťuje efektivní ochranu osobních údajů v informačním systému KTKw.
 
Funkčnosti realizované v IS KTKw a modulu KTKw - GDPR poskytují podporu pro zajištění práv fyzických osob související s ochranou jejich osobních údajů. Realizaci zásad pro zpracování osobních údajů (např. zákonnost, účelové omezení, minimalizace údajů, přesnost, omezení uložení, integritu a důvěrnost, odpovědnost) je nutno kromě podpory v IS řešit také v rámci firmy prostřednictvím organizačních směrnic a předpisů.
 
Informace o zpracování osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení ve společnosti KTK SOFTWARE s.r.o. naleznete zde.
 
Více informací naleznete na UOOU.cz
Máte dotaz na náš IS? Rádi Vám odpovíme
KTKw - informační systém pro každého
KTK SOFTWARE s.r.o. - Mlýnská 216/8, 460 01 Liberec 4
Tel.: +420 485 107 610
Web: www.ktksoftware.cz
E-mail: obchod@ktksoftware.cz
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.