Moduly a nadstavby

Moduly a nadstavby

Na základě individuálních potřeb a požadavků si zákazník sám zvolí nebo mu budou doporučeny potřebné moduly informačního systému pro podporu požadovaných firemních procesů. IS KTKw je totiž snadno modifikovatelný a je možné jej rozšiřovat podle aktuálních potřeb zákazníka. Vybírejte a plaťte pouze to, co opravdu potřebujete a využijete.

Systém je možno začít využívat v základní funkčnosti. Postupně jej lze rozšiřovat o další moduly, požadavky a podporu specifických firemních procesů včetně využívání propracovaných oborových řešení.


Informační systém KTKw je možní sestavit z následujících modulů:
Ekonomika a finance

Ekonomika a finance:

 • Ekonomika a finance - účetnictví, finanční pokladna, DPH, banka, saldo, zahraniční měny, výkazy, upomínky, zápočty, odsouhlasení pohledávek aj.
 • Fakturace - vydané, přijaté faktury, opravné daňové doklady a zálohové faktury, sestavy a přehledy
 • Banka – elektronické bankovnictví
 • Majetek – evidence majetku, účetní a daňové odpisy, čárový kód
 • Plán nákladů a výnosů - controlling - porovnání plánovaných a skutečných hodnot dle různých hledisek
 • Zakázky - rozpouštění režijních nákladů  na střediska a do zakázek, vyhodnocení nákladů a výnosů
Obchod

Obchod:

 • CRM - řízení vztahů se zákazníky - evidence a historie kontaktů, plánování kontaktů, hromadné akce, komplexní informace o zákazníkovi, vyhodnocení aj.
 • Poptávky a nabídky - evidence a vyhodnocení poptávek, zpracování a vyhodnocení nabídek, vazba na došlé objednávky
 • Logistika - sklad, nákup, obchod a prodej - evidence došlých objednávek a zakázek, vydané objednávky - nákup, prodej, počítačová pokladna – pokladní prodej, expedice, distribuce, příjem, výdej, rezervace zboží, čárový kód, inventury, skladní karty, přehledy o prodejích a další sestavy včetně grafických výstupů 

Modul Logistika je možno rozšířit o jednotlivá oborová řešení:

  • pro rozměrovou evidenci – hutní materiál
  • Plán – kontrola nákupu pro zdravotnictví
  • WMS – pro logistická centra
Výroba

Výroba:

 • TPV - normy spotřeby, kusovníky, změnové řízení
 • Výroba - výrobní dokumentace, sledování rozpracovanosti aj.
 • Plánování a řízení výroby - plánování do omezených i neomezených kapacit, plánovací kalendáře
 • Odvádění výroby
Manažerské výstupy

Manažerské výstupy:

 • Manažerské informace - ekonomické, obchodní a další informace, budoucí očekávaný stav finančních prostředků, hodnocení prodejů, marže, grafy, trendy vývoje, porovnání tržeb v čase dle různých hledisek
 • KTKw - OLAP - analýza obchodních, finančních a dalších dat
 • Tiskové sestavy - uživatelský reporting - rozhraní na propojení a integraci s pokročilým generátorů výstupů (sestav, grafů a přehledů), slouží k modifikaci i k tvorbě vlastních sestav
 • KTKw – BI reporting - možnost získání komplexních, ale i detailních informací v různých obchodních a dalších souvislostech a kombinacích
Další moduly a funkčnosti

Další moduly a funkčnosti:

 • Servis - vozidla, zemědělská, dopravní a manipulační technika, stroje a zařízení, kancelářská technika, řízení servisních zakázek, evidence pracností, sklad náhradních dílů aj.
 • Expedice - vyskladňování, expediční příkazy
 • Evidence došlé a odeslané pošty – možné uložení dat z Datové schránky
 • Výkaz práce - evidence využití pracovní doby pracovníků ve vazbě na zakázky a činnosti, tvorba pracovních výkazů
 • Intrastat- podpora pro automatizované zpracovaní výkazů INTRASTAT
 • Manažer zakázek - komplexní informace vztahující se k zakázce z jednotlivých agend - poptávky, nabídky, kontakty - záznamy z jednání, kupní smlouva, objednávky, příjemky, dodací listy, faktury, plánované a skutečné náklady aj.
 • Docházka
 • KTKw - Outlook Add-in
 • GDPR - efektivní ochrana osobních údajů v IS KTKw
 • EET - podpora pro Elektronickou evidenci tržeb
 • CMR - Nákladní list pro mezinárodní (CMR) a vnitrostátní dopravu
 • Workflow (podpora oběhu dokladů)
Moduly dalších společností s propojením na IS KTKw

Moduly dalších společností s propojením na IS KTKw:

 • Mzdy a  Personalistika (Řízení lidských zdrojů) 
 • Normování – tvorba technologických postupů, výpočet tAC, tBC, optimalizace řezných podmínek obrábění
 • E- shop (internetový obchod)
 • Evidence odpadů
Oborová řešení IS KTKw

Oborová řešení

 • KTKw Hutní materiál – poptávka, nabídka, objednání, příjem, výdej na zakázku, prodej, fakturace, přesná rozměrová evidence, podpora pro dělení materiálu – řezné plány, práce se zbytky, přepočty MJ, podpora pro optimalizaci řezných plánů tyčového materiálu, práce s atesty, šarže – tavby, využití čárových kódů
 • KTKm – software pro terminály čárového kódu – pro přenosné terminály čárového kódu (primárně průmyslový tablet), pro oblast logistiky a výroby
 • KTKw - Servis - řešení pro servisní společnosti a prodejce vozidel, techniky a dalších zařízení, informovanost o stavu zakázek, doba realizace zakázek, evidence a plánování oprav 
 • KTKwZdravotnictví – finanční kontrola nákupu materiálu ve vazbě na finanční plán společnosti
 • KTKwWMS (Warehouse Management System) – pro skladovací areály a logistická centra
KTK SOFTWARE s.r.o. - Mlýnská 216/8, 460 01 Liberec 4
Tel.: +420 485 107 610
Web: www.ktksoftware.cz
E-mail: obchod@ktksoftware.cz
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.