Ekonomika a finance (ekonomický systém)

Ekonomika a finance

Moduly ekonomického informačního systému slouží ke zpracování podvojného účetnictví, DPH, k sestavování a snadnému odesílání státních výkazů pomocí portálu Veřejné správy, k jednoduché práci s upomínkami či zápočty. Dále umožňují fakturaci služeb, snadné provádění plateb pomocí el.bankovnictví, evidenci majetku. Modul Plánování nákladů a výnosů (Controlling) slouží k porovnání plánovaných a skutečných hodnot dle různých hledisek. Pro členité organizace se nabízí možnost využití modulu Rozpouštění režijních nákladů do jednotlivých středisek. 

Co jako finanční ředitel nebo účetní v IS KTKw oceníte?

  • možnost tvorby finančního plánu bez nutnosti využívat XLS
  • možnost nastavení mnoha kontrolních mechanismů
  • možnost hledat souvislosti v datech pomocí OLAP
 
Pro více informací se podívejte na Přínosy ze zavedení IS KTKw pro jednotlivé pracovníky ve firmě.
 
KTK SOFTWARE s.r.o. - Mlýnská 216/8, 460 01 Liberec 4
Tel.: +420 485 107 610, +420 485 104 160
Web: www.ktksoftware.cz
E-mail: obchod@ktksoftware.cz
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.