Silné stránky informačního systému KTKw

Silné stránky informačního systému KTKw

 • Flexibilita - možnost přizpůsobit systém specifickým potřebám a požadavkům klienta z hlediska organizačního, procesního, technologického
 • Integrita - provázanost celého systému, jednotlivých agend a poskytovaných informací
 • Užitečnost - využití přehledných, vypovídajících a variabilních výstupů - sestav, přehledů, grafů
 • Znalost praxe – např. možnost příjmu bez znalosti nákupní ceny s možností následného ocenění příjmů a výdejů
 • Transparentnost - zcela přehledná časová osa realizace projektu – dodávky s garancí, že do rutinního provozu je zaveden systém, který splňuje požadavky uživatele, o čemž se má sám možnost přesvědčit při tzv. akceptačních testech
 • Ekonomické zaměření a myšlení – příznivý poměr cena/výkon, řešení specifických požadavků, které souvisejí s finanční kontrolou, hospodařením s materiálem (plán - kontrola nákupu, objednávkový systém)
 • Jedinečnost - možnost využití oborových řešení - na českém trhu unikátní funkčnost pro podporu práce s rozměrovým - hutním materiálem, včetně podpory pro dělení materiálu, přepočty měrných jednotek, práce s atesty, atd. (řešeno i v přenosných terminálech čárového kódu)
 • Otevřenost a prosperita - rozsáhlá funkčnost a možnosti standardní verze (řešení připravené i na další předpokládaný rozvoj společnosti a rozvoj dalších činností);
  • otevřenost systému - jak z pohledu práce s daty, tak z pohledu realizace specifických požadavků a potřeb konkrétních zákazníků;
  • průběžný rozvoj dodávaného informačního systému s realizací požadavků, které vycházejí z praktických potřeb
 • Zabezpečení dat - zcela specificky řešený systém přístupových práv pro přístup uživatelů k datům, přehledům a sestavám, ale i nabídkám programu
 • Technická podpora - systém technické a poimplementační podpory - výběr z několika variant, vzdálená správa systému, dodávky update, upgrade, konzultace
 • Tradice a zkušenost - z hlediska dodavatele – dlouholetá tradice, praktické znalosti a zkušenost pracovníků z různých oblastí a oborů, kvalifikovaný tým, využívání moderních nástrojů pro vývoj IS
KTK SOFTWARE s.r.o. - Mlýnská 216/8, 460 01 Liberec 4
Tel.: +420 485 107 610
Web: www.ktksoftware.cz
E-mail: obchod@ktksoftware.cz
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.