Standardní vlastnosti systému KTKw

Standardní vlastnosti systému KTKw

Vazby systému

 • vazba na MS OFFICE, exporty dat a sestav do různých formátů (např. XLS, HTML, PDF, XML...)
 • možnost importu dat (např. nákupní ceníky od dodavatelů včetně časové platnosti cen)
 • vazba na e-mail, Internet, firemní elektronickou poštu - zasílání dokumentů (faktur, dodacích listů, ...) e-mailem přímo z aplikace jak uvnitř tak i vně firmy
 • napojení na externí aplikace (Mzdy a personalistika, JETCAM, IMOS, SolidWorks, Solid Edge, AutoCAD aj.)

Možnost práce s daty

 • snadná práce s dokumenty (DMS - Document Management System) - možnost volby uložení příloh ( odkazem nebo do databáze IS ), rozdělení příloh do skupin, možnost nastavení několika úrovní přístupových práv
 • možnost ukládání a práce s grafickými, zvukovými, textovými a dalšími přílohami u  jednotlivých záznamů (položky zboží, majetek, došlé faktury, nabídky, přijaté objednávky...)
 • podpora oběhu dokladů a workflow (uživatel má možnost rozpracovat více dokladů stejného typu např. faktur, převod rozpracovaných dokladů mezi uživateli v rámci schvalovacího procesu), možnost definovat řízený oběh dokladů evidovaných v rámci došlé pošty (např. došlých faktur)
 • možnost využití funkcí datového skladu a datových krychlí pro analýzy OLAP, které umožní získat prakticky nevyčerpatelné varianty pohledů na uložená data

Vlastní tiskové sestavy

 • možnost uživatelské tvorby sestav dle vlastních specifických požadavků včetně grafické úpravy
 • zařazení vytvořené šablony  pro sestavu přímo do nabídky konkrétního uživatele

Jazykové mutace

 • uživatelská možnost překladu položek zboží a materiálu a dále doplňujících informací
 • možnost uživatelské tvorby libovolných jazykových mutací vybraných tiskových sestav

Otevřenost systému

 • otevřenost systému (s ohledem na používané technologie) pro realizaci dalších specifických požadavků a funkčností, integraci nových technologií a možností pro napojení na další aplikace, přenosy informací, komunikaci, atd.  
 • mobilní komunikace

Standardní funkčnosti v oblasti obchodních a ekonomických agend

 • možnost zasílat elektronicky faktury i ve formátu ISDOC (kromě vystavení dokladů možnost doklady i načítat)
 • možnost práce s cizími měnami (příjem, vystavování faktur, objednávek, saldokonto v zahraniční měně, cizojazyčné sestavy a výkazy, názvy položek zboží, nabídky)
 • velké možnosti v oblasti cenové a obchodní politiky (ceníky zboží ve vazbě na měnu, slevníky, typy slev, individuální ceníky a slevy, kombinace ceníků a slevníků, slevy na skupiny zboží, časově ohraničené platnosti cen,...)
 • možnost poskytovat a on-line při prodeji vyhodnocovat kredit poskytnutý zákazníkovi, tzn. neustálá kontrola platební morálky odběratelů

Zajímavé funkčnosti

 • možnost využívání neomezeného množství uživatelsky definovaných, časově závislých kritérií a jejich hodnot pro vyhodnocování, reklamní akce, obchodní činnost, práci se zákazníky a dodavateli,...
 • generování názvu skladových položek dle šablony
 • možnost využívání řezných plánů a práce se zbytky vrácenými na sklad
 • rozměrová evidence a práce se skladovými položkami různých tvarů (plechy, tyče, objemový materiál, přířezy), dohledatelnost šarže/tavby, výrobního čísla ve  skladové položce (materiál, výrobek, polotovar, zboží), objednávání včetně požadovaných atestů,  podpora pro dělení materiálu, …)
 • možnost uvádět u položky zboží zákazníka (resp. několik zákazníků a dodavatelů) včetně čísla položky a názvu, který chce zákazník uvádět na dodacím listu a faktuře (u dodavatele se uvádí na vydané objednávce)
 • nastavení chování systému v závislosti na evidovaných informacích u položek - možnost evidence taveb, exspirací (oleje, barvy), výrobních čísel, provedení

 

KTK SOFTWARE s.r.o. - Mlýnská 216/8, 460 01 Liberec 4
Tel.: +420 485 107 610
Web: www.ktksoftware.cz
E-mail: obchod@ktksoftware.cz
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.