Možnosti financování

Možnosti financování

Dodávku informačního systému KTKw je možné financovat níže uvedenými způsoby. Vše lze kombinovat s našimi časově zvýhodněnými akcemi na pořízení informačního systému pro nové zákazníky.

Nákup IS

  • platební kalendář odpovídá harmonogramu implementace
  • individuální splátkový kalendář
  • „leasing“
 

SaaS - pronájem licencí

  • nízké počáteční náklady
  • v ceně poplatek za technickou podporu (hotline – tel., email, fax)
  • legislativní změny, upgrade, rozvoj systému
  • flexibilní možnost přizpůsobení počtu licencí (lze měnit 1 x měsíčně)
  • splátky za pronájem lze zahrnout do nákladů
  • po skončení pronájmu zůstává zákazníkovi přístup k datům
KTK SOFTWARE s.r.o. - Mlýnská 216/8, 460 01 Liberec 4
Tel.: +420 485 107 610
Web: www.ktksoftware.cz
E-mail: obchod@ktksoftware.cz
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.