Jak dlouho trvá implementace informačního systému?

Doba realizace projektu se pohybuje v závislosti na modulech, které se zavádějí, rozsahu analýzy, implementace, složitosti firemních procesů a dalších hlediscích (rozsah implementace a případných úprav, rozsah a struktura převáděných dat, délka akceptačních testů - zkušebního provozu, je-li vyžadována) v rozsahu cca 1 – 9 měsíců. Vybrané moduly je možno nasadit téměř okamžitě.

Zpět
KTK SOFTWARE s.r.o. - Mlýnská 216/8, 460 01 Liberec 4
Tel.: +420 485 107 610
Web: www.ktksoftware.cz
E-mail: obchod@ktksoftware.cz
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.