Distribuce nové verze IS KTKw

Distribuce nové verze 4.05

Právě distribuujeme novou verzi informačního systému KTKw, která zohledňuje legislativní změny.  Především se jedná o nový formulář na DPH (vzor 19). O dalších novinkách a funkčnostech v systému se dozvíte po přihlášení v Klientské sekci ve Změnové dokumentaci.

KTK SOFTWARE s.r.o. - Mlýnská 216/8, 460 01 Liberec 4
Tel.: +420 485 107 610
Web: www.ktksoftware.cz
E-mail: obchod@ktksoftware.cz
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.