ZT METAL a.s.

ZT METAL a.s.

ztmetal
Společnost ZT METAL a.s. se zabývá prodejem a zpracováním hutního materiálu, zakázkovou i sériovou výrobou pro různá odvětví. Mezi typické výrobky patří výroba svařenců, cisteren, konstrukcí a rámů a dalších různých výlisků z plechů a drátů. Rozhodující při výběru byla unikátní podpora pro práci s hutním materiálem a především softwarová podpora pro výrobu, řízení výroby a následně i plánování. V současné době probíhá propojení informačního systému KTKw s pálícím SW JetCam.

Využívané moduly: Podvojné účetnictví, Fakturace, Homebanking, Majetek, Logistika – sklad, nákup, prodej – rozměrová evidence, TPV, Výroba, odvod z výroby, Plánování a řízení výroby

KTK SOFTWARE s.r.o. - Mlýnská 216/8, 460 01 Liberec 4
Tel.: +420 485 107 610, +420 485 104 160
Web: www.ktksoftware.cz
E-mail: obchod@ktksoftware.cz
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.