Důležitá legislativní úprava týkající se DPH – rozhodný den.

Legislativní úprava týkající se DPH – rozhodný den

Vážení zákazníci,

v zákoně o DPH (č.235/2004 Sb.) ve znění platném od 1.4.2019 je mimo jiné změna v §42 Oprava základu daně a oprava výše daně a v §45 Opravný daňový doklad.

Tyto změny mají dopad i na vámi provozovanou verzi IS KTKw.

V této souvislosti proto v nejbližších dnech obdržíte informaci o možnosti instalace IS KTKw verze 4.21.018 (případně vyšší verze), která bude zohledňovat tuto legislativní úpravu.

Informace o způsobu realizace těchto legislativních změn v IS KTKw je dostupná v zákaznické zóně na našich webových stránkách (Dokumentace k IS KTKw). Dokument naleznete po přihlášení do aplikace Helpdesk - Dokumentace KTKw - Fakturace - "Rozhodný den pro opravný daňový doklad".


Obchodní oddělení společnosti KTK SOFTWARE s.r.o.

KTK SOFTWARE s.r.o. - Mlýnská 216/8, 460 01 Liberec 4
Tel.: +420 485 107 610
Web: www.ktksoftware.cz
E-mail: obchod@ktksoftware.cz
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.