Kontrolní hlášení - nová struktura XML souboru

Kontrolní hlášení - nová struktura XML souboru

Vážení zákazníci, 

s účinností od 1. 10. 2019 je nutno kontrolní hlášení podávat v nové struktuře XML souboru

Obsah kontrolního hlášení DPH (povinnost vyplnit požadované údaje) zůstává nezměněn.

Změny se týkají částí: 

• A.4. - uskutečněná zdanitelná plnění a přijaté úplaty s povinností přiznat daň podle §108 odst. 1 s hodnotou nad 10.000,- Kč včetně daně a všechny provedené opravy v souvislosti s nedobytnými pohledávkami bez ohledu na limit (§ 46 a násl. Zákona o dani z přidané hodnoty)

• B.2. – přijatá zdanitelná plnění a poskytnuté úplaty, u kterých příjemce uplatňuje nárok na odpočet daně dle § 73 odst. 1 písm. a) s hodnotou nad 10.000,- Kč a všechny opravy odpočtu v souvislosti s nedobytnými pohledávkami bez ohledu na limit (podle § 74a Zákona o dani z přidané hodnoty)

Nová XML struktura kontrolního hlášení bude pro daňovou veřejnost platná a účinná od 1. 10. 2019, to znamená že: 

  • všechna kontrolní hlášení podávaná do 30. 9. 2019 budou podávána prostřednictvím stávající zveřejněné platné struktury kontrolního hlášení,
  • všechna kontrolní hlášení podávaná od 1. 10. 2019 (tj. také období září 2019 nebo 3. čtvrtletí 2019) budou již podávána prostřednictvím nové xml struktury kontrolního hlášení.

V případě, že používáte k vystavení a odesílání kontrolního hlášení IS KTKw, tak nemějte obavy. Veškeré změny budou do aplikace náležitě zapracovány v souladu s platnou legislativou.

Budete včas informováni o distribuci příslušné aktualizované verzi programu.

Pozn. více informací naleznete na webových stránkách Finanční správy na odkazu zde

KTK SOFTWARE s.r.o. - Mlýnská 216/8, 460 01 Liberec 4
Tel.: +420 485 107 610
Web: www.ktksoftware.cz
E-mail: obchod@ktksoftware.cz
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.