ORNEX Ltd.

ORNEX Ltd.

Ornex
Společnost ORNEX Ltd. má zpracováno zcela zakázkové řešení, které je určeno pro obchodní činnost s vánočními ozdobami. Rozsáhlou aplikaci v prostředí Windows a s využitím databázového SQL serveru pro správu dat provozuje již od roku 1999. 95% sortimentu se vyváží na západní trhy – především obchodní řetězce USA a v Evropě a tomu odpovídá i funkčnost systému.

Zpracované řešení má podporu pro velice složitou cenovou politiku a další specifické funkčnosti související s prodejním sortimentem. Systém pracuje s více jak 100 tisíci položkami v ceníku, zpracovává faktury a doklady s velkým počtem řádků (výjimkou nejsou i doklady cca 500 - 800 i 1200) včetně členění na centrálu a filiálky, podporuje využívání čárového kódu (podklady a tisk etiket), rozsáhlá datová základna o velikosti cca 15 GB. Při zavádění velmi složitý převod původní datové základny (včetně historie).

Část aplikace v angličtině – používají obchodní zástupci v zahraničí pro sběr objednávek. Systém má realizovánu i vazbu na výrobce. Aplikace je průběžně doplňována o nové požadavky a potřeby.

Využívané moduly:
zakázkové řešení
KTK SOFTWARE s.r.o. - Mlýnská 216/8, 460 01 Liberec 4
Tel.: +420 485 107 610
Web: www.ktksoftware.cz
E-mail: obchod@ktksoftware.cz
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.