KTKsoftware
informační systémy
HelpdeskHelpdesk Klientská sekce ON-LINE poptávka
Domovská stránka > Aktuality > Články z oblasti IT > Propojení IS výrobního podniku s dalšími nástroji

Propojení informačního systému výrobního podniku s dalšími nástroji zvyšuje efektivitu a přináší úspory

Společnosti hledají ERP řešení, která nabízí již ve svém standardu výrobní agendy a čím dál častěji hledají i přímo řešení s APS, tzn. systém pro pokročilé plánování a řízení výroby.  Funguje-li vše jak má, hledá firma další možné úspory, kritická místa ve výrobě, která by šla zrychlit nebo zefektivnit, snížila množství chyb a podpořila tak rozvoj společnosti. Společnosti hledají místa, kde se přepisují data z pomocných systémů či tabulek, kde dochází ke zpoždění při zadávání informací důležitých pro tvorbu rozhodnutí a dále i místa, kde by mohla být lidská práce nahrazována sofistikovanějším řešením. Tento článek je věnován ukázce možností propojování různých systémů s ERP systémem KTKw především ve výrobních společnostech.

CAD systém

Úlohou CAD systému je návrh konstrukční výkresové dokumentace a tvorba kusovníků. V rámci ERP systémů je kladen velký důraz na aktuálnost skladového hospodářstvíTPV, a proto je otázka propojení ERP systému a CAD systému velmi aktuální. Konstruktér potřebuje mít pro svou práci přehled o zajištění materiálu a jeho dostupnosti. Tyto informace obsahuje ERP systém. Technolog však potřebuje informace o struktuře výrobku k tomu, aby mohl tvořit technologický postup. Z tohoto důvodu je kladen důraz na propojení obou systémů. V praxi to funguje tak, že CAD systém čerpá informace o skladových položkách, které využívá konstruktér při návrhu výrobku a při tvorbě kusovníků. Po vytvoření kusovníku dochází ke zpětné vazbě, kdy ERP systém čerpá data o kusovníku z CAD systému a na základě těchto podkladů založí nový, popřípadě zaktualizuje stávající kusovník. Zde je možné využít v IS KTKw tzv. schvalování dokumentů, kde je poté u každé změny popsáno, kdo ji vytvořil a kdo se k dané úpravě vyjádřil. V systému KTKw mají údaje v kusovníku časovou platnost. Při změnovém řízení dochází k aktualizaci kusovníku a v každém okamžiku je patrné, jaké údaje kusovníku jsou platné a jaká byla historie změn. Další výhodou časové závislosti je možná příprava kusovníku i do budoucna, např. v rámci plánované konstrukční změny od určitého data.

CAM systém

Úlohou CAM systému je návrh optimálního programu pro výrobu dílu. Pro optimální navržení dílu musí mít však systém přehled o materiálu na skladu a o jeho množství. Zde je tedy opět kladen důraz na propojení ERP systému s CAM systémem z důvodu rychlého online přehledu o materiálu a výrobcích. V praxi to funguje tak, že ERP systém poskytuje výstupní soubor, který obsahuje přehled skladových zásob pro výrobu na daném stroji. V případě využití plechů je velkou výhodou informačního systému KTKw rozměrová evidence, kdy CAM systém dostává z IS přesná data o rozměrech a množství položek na skladu. Dále CAM systém získává z IS přehled požadovaných položek na výrobu. Technolog provede aktualizaci materiálu a požadavků a připraví optimální programy pro výrobu. V okamžiku uvolnění daného programu do výroby dojde k vytvoření souboru v CAM systému, který ERP systém automaticky načte. V souboru jsou obsaženy informace o spotřebovaném materiálu, případně o zbytcích, které je potřeba vrátit na sklad a o jednotlivých výrobcích, které budou daným programem vyrobeny. Pokud vezmeme z praxe příklad pálení plechů, tak jedním programem můžou být vyrobeny díly z více objednávek, což dané propojení obou systémů kontroluje a automatizovaně eviduje. Tím je zaručena bezchybná a přesná evidence skladového hospodářství a výroby. Na základě CAM systému vznikají dále podklady pro průvodku, která se dále využívá při samotné výrobě k evidenci skutečných nákladů na výrobu.

Konkrétní příklad může představovat systém IMOS (software pro nábytek a interiéry), který slouží pro přípravu konstrukčních, grafických, technických a administrativních dat pro nábytkářskou výrobu. V informačním systému KTKw se evidují objednávky na vyráběné díly, může se zde evidovat výkresová dokumentace formou příloh. Dále se zde udržuje číselník zboží a materiálu, ze kterého konstruktér čerpá při tvorbě kusovníku. Pracovník v systému IMOS načte a zpracuje zakázku. Vytvoří 3D model i 2D výkres, CNC program a plánovanou kalkulaci. Po zpracování zakázky vygeneruje data pro KTKw (kusovník). Tato data se načtou do výrobního příkazu, který zajišťuje zakázku. Odvodem výroby a skutečným výdejem materiálu systém získá data pro kalkulaci skutečných nákladů výroby. Tím získá firma podklady pro porovnání plánovaných a skutečných nákladů s prodejní cenou. 

Propojení na odváděcí pracoviště

Aby mohla firma kapacitně plánovat a řídit výrobu, musí mít k dispozici informace o stavu výroby v reálném čase. K tomu je zapotřebí průběžného odvádění operací a materiálu různými technickými prostředky. Pro sběr dat je možno využívat čtečky čárového kódu, speciálních odváděcích terminálů (SEMBOXy, průmyslová řešení, all –in-one řešení) či jiných možností, např. snímání impulzů ze stroje atd.

Využití čtečky čárového kódu a online terminálů v systému ERP

Čtečky čárového kódu lze využívat v oblasti logistikyvýroby. V logistice je využití převážně pro příjem a expedici a ve výrobě pro odvod výroby. Čtečka čárových kódů usnadní pořizování dat do IS a zároveň odstraní chybovost obsluhy.

Využití přenosných online terminálu čárových kódů je mnohem širší než u čteček. Terminál je připojen přes Wi-Fi síť přímo do databáze IS. Pomocí terminálu je možné provádět příjem na sklad, expedici, sledovat stav skladu, provádět inventury, odvádět výrobu, přesouvat položky ve skladu i mezi sklady. Výhodou terminálu je, že pracovník má online data vždy u sebe a nemusí se vracet k pevnému počítači pro zjištění potřebných informací. 

Využití dat z externích periférií (váhy, atd.) v ERP systému

Využití periférií pro sběr dat je v současné době velice aktuální. Jelikož výrobci periférií mají větší možnosti výstupů, otevírá se zde možnost pro online sběr dat přímo z daných zařízení. To velice usnadní zadávání dat do ERP systému a dojde k výraznému snížení chybovosti. Pro představu je možné uvést příklad s váhami. Váhu lze využít například pro zvážení materiálu při příjmu, čímž dojde k přesnému naskladnění materiálu a zároveň kontrole dodavatele. Pomocí přímého napojení váhy na IS je tento proces natolik zautomatizovaný, že dochází k naprosté eliminaci chybovosti při zakládání dat. Další možností využití váhy je prodej, kde se může váha využívat například pro prodej drobného materiálu, čímž je vyřešen problém s přesným počítáním množství (např. u spojovacího materiálu). Pro praktickou představu je možné v systému KTKw využít váhu při evidenci výroby k příjmu a výdeji materiálu, kdy při příjmu na sklad pracovník zváží materiál. Do příjemky se přenese hodnota z váhy, pracovník pouze zadá tavbu a příjem potvrdí. Při příjmu dojde k vytištění etikety s čárovým kódem, který se nalepí na materiál. Při následném výdeji pracovník použije daný materiál na konkrétní operaci. Při použití materiálu pouze sejme čárový kód z etikety. Tím dojde k rezervaci materiálu na konkrétní výrobní příkaz. V případě využívání speciální funkčnosti IS KTKw pro rozměrovou evidenci vezme po dokončení výroby zbylý materiál, rozhodne o jeho použití (zbytek na sklad nebo nepoužitelný odpad). Zbytek na sklad změří a zváží a vrátí na sklad, nepoužitelný odpad vydá na zakázku či eviduje jiným způsobem.  Tím dochází k přesné evidenci spotřeby materiálu na konkrétní výrobní příkaz.

K propojování systémů dochází ve všech odděleních firmy. Často se využívá EDI komunikace, která umožňuje elektronickou výměnu vybraných dokumentů (avízo o odeslání zboží, faktura, objednávka, potvrzení objednávky, atd.) v podobě strukturovaných zpráv mezi dvěma nezávislými informačními systémy.  V oblasti expedice se používají SSCC kódy (Serial Shipping Container Code), které pomáhají urychlit cestu zboží v dodavatelsko-odběratelském řetězci pomocí označování logistických jednotek (nejčastěji palet) etiketou s daty ve formátu kódu UCC/EAN-128. Existuje mnoho dalších míst, kde se firma snaží externí aplikace přenést nebo propojit s informačním systémem, případně kde dochází ke sjednocování komunikačních rozhraní. Jedním z dalších komunikačních rozhraní, které slouží především pro přenos faktur mezi různými IS je interface postavený na formátu ISDOC. Jinak IS KTKw dále nabízí například propojení na ARES, insolvenční rejstřík, nespolehlivý plátce. Výše uvedený výběr shrnuje pouze základní a nejčastěji používaná propojení.

Pro správné řízení firmy je důležité mít k dispozici data v reálném čase, na jejichž základě se vedení firmy rozhoduje. Abychom urychlili přístup k aktuálním informacím, propojujeme různé systémy. Propojení periferie s ERP systémem KTKw je vždy řešen individuálně dle potřeb zákazníka, protože snahou o zavedení propojení je implementace řešení přímo do procesů společnosti a eliminace zbytečných kroků při zpracování agendy, protože i jeden krok navíc znamená v součtu mnohem vyšší náklady a časovou ztrátu na pracovníka.

Zaujal Vás tento článek? Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás!

Máte dotaz na náš IS? Rádi Vám odpovíme
KTKw - informační systém pro každého
Tisknout stránku Vytisknout stránku      
Kontaktujte nás KTKsoftware
Kontaktujte nás
KTK SOFTWARE s.r.o.
Mlýnská 216/8, Liberec 4, 460 01
 
O nás KTKsoftware
Zavoláme Vám
Buďtě v obraze KTKsoftware
Buďte v obraze
Vložte svoji e-mailovou adresu a žádná důležitá informace Vám již neunikne.

Přihlášením souhlasíte se zpracováním osobních údajů dle zákona
 
Newsletter
Můžete se kdykoliv odhlásit.
Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním cookies, nezbytných pro dobré fungování webu.
[CNW:Counter]