KTKsoftware
informační systémy
HelpdeskHelpdesk Klientská sekce ON-LINE poptávka
Domovská stránka > Služby > Poradenství

Poradenství

Na základě našich dlouholetých zkušeností nabízíme již ve fázi samotného výběru informačního systému rozsáhlý systém podpory. Cílem tohoto poradenství je ještě před definitivním výběrem IS nabídnout potenciálnímu zákazníkovi:
 • zcela transparentní posouzení vhodnosti nasazení IS KTKw v konkrétních podmínkách
 • dostatečnou záruku, že dodávaný systém je vhodným řešením pro podporu jeho obchodních cílů, vizí a firemních procesů
 • znalost konečné ceny a harmonogramu dodávky ještě před definitivním výběrem IS
V rámci systému podpory a poradenství před výběrem IS považujeme za zcela samozřejmé uskutečnit prezentaci IS KTKw v dohodnutém rozsahu a projednat s potenciálním zákazníkem všechny požadavky na budoucí IS.

Naše společnost nabízí možnost zpracování tzv. Předimplementační studie, která slouží k získání konkrétnějších představ a vizí zákazníka, sběru základních podkladů o stávajícím principu fungování společnosti a na základě toho i k aktualizaci  cenové nabídky. Tato služba je poskytována zákazníkům v dohodnutém rozsahu zdarma. Předimplementační studie spočívá většinou v jedné návštěvě našich pracovníků u Vás ve firmě. 

Významnou podporou, kterou naše společnost nabízí za účelem definitivního posouzení vhodnosti nasazení IS KTKw v konkrétních podmínkách zákazníka, je možnost zpracování Studie na dodávku a implementaci IS. Obsah a rozsah Studie je závislý na velikosti společnosti, složitosti jednotlivých firemních agend a procesů a na zaváděných modulech.

Cílem zpracování Studie na dodávku a implementaci IS je:

 • seznámení se se stávajícími firemními procesy
 • zjištění požadavků na nový IS – vize, základní cíle zavedení IS
 • návrh vhodného řešení informačního systému, které bude analyzované procesy podporovat
 • stanovení rozsahu implementace, konečné cenu a harmonogramu dodávky
 • analýza a návrh technické infrastruktury pro provoz IS KTKw
 • poskytnutí dostatečné záruky pro úspěšné zavedení IS KTKw

Studii na dodávku a implementaci IS doporučujeme zpracovat v odpovídajícím rozsahu i pro malé společnosti, neboť slouží pro jednoznačné nastavení základních parametrů při zavádění systému.

V případě kladného rozhodnutí se zpracovaná a zadavatelem schválená Studie na dodávku a implementaci IS stává přílohou ke Smlouvě na dodávku a implementaci informačního systému a je tak základním vodítkem pro další etapy projektu a implementaci systému.

Smlouva na dodávku a implementaci IS KTKw je uzavřena v okamžiku, kdy je:

 • jasně definovaná funkčnost, způsob podpory procesů novým IS a nastavení budoucího informačního systému
 • známa konečná cena, definitivní harmonogram dodávky a technika pro provoz IS

Díky kvalitně zpracované Studii na dodávku a implementaci IS a velmi rozsáhlé funkčnosti IS KTKw může být vlastní implementace a uvedení IS KTKw do provozu v řadě, především menších, společností (v závislosti na zaváděných modulech a složitosti jednotlivých firemních agend a procesů) i otázkou pouze několika málo dnů.
 

Rámcový obsah Studie na dodávku a implementaci IS:

 1. charakteristika stávajících a budoucích agend a procesů a jejich podpora IS KTKw
 2. specifikace problémů a nepodporovaných procesů ve stávajícím systému, stanovení kritických míst
 3. návrh a způsob řešení procesů a požadavků nepodporovaných standardní funkcionalitou IS KTKw
 4. stanovení možností a pracnosti pro převod datové základny ze stávajícího informačního systému
 5. analýza situace stávající technické infrastruktury
 6. návrh doporučované technické infrastruktury pro provoz IS KTKw
 7. návrh a postup pro implementaci informačního systému KTKw včetně stanovení pracnosti navržených úprav
 8. stanovení harmonogramu pro implementaci IS KTKw a realizaci požadavků/navrhovaných úprav
 9. stanovení konečné ceny za dodávku a implementaci IS KTKw, včetně technické infrastruktury

V případě požadavku mohou být součástí i další kapitoly, jako např. posouzení a analýza dopadů požadavků a navrženého řešení do struktury společnosti zadavatele a jeho business procesů, procesní schéma, atd.
Tisknout stránku Vytisknout stránku      
Kontaktujte nás KTKsoftware
Kontaktujte nás
KTK SOFTWARE s.r.o.
Mlýnská 216/8, Liberec 4, 460 01
 
O nás KTKsoftware
Zavoláme Vám
Buďtě v obraze KTKsoftware
Buďte v obraze
Vložte svoji e-mailovou adresu a žádná důležitá informace Vám již neunikne.

Přihlášením souhlasíte se zpracováním osobních údajů dle zákona
 
Newsletter
Můžete se kdykoliv odhlásit.
Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním cookies, nezbytných pro dobré fungování webu.
[CNW:Counter]